اعدام پاسدار گروهبان یکم جمشید دانایی فر بایگانی | روزپاتوق

پیام جیش العدل و اعدام یکی از مرزبانان ایرانی

پاسدار گروهبان یکم جمشید دانایی فر

اعدام مرزبان ایرانی

گروهبان مرزبانی

به نام عدل

یکی از پاسداران متعلق به رژیم را در راستای درخواست مردم ظلم دیده و مادران داغداراهل سنت اعدام نمود،و در منشور سازمان درج شده

که سازمان در راستای ظلم زدایی بپاخواسته و در این باره هیچ گونه ظلمی را بر نمی تابد و واکنش نشان خواهد داد.

  

==>> مشاهده ادامه مطلب پیام جیش العدل و اعدام یکی از مرزبانان ایرانی . . .

برچسب ها :