X

اعدام پاسدار گروهبان یکم جمشید دانایی فر | روز پاتوق

پیام جیش العدل و اعدام یکی از مرزبانان ایرانی

پاسدار گروهبان یکم جمشید دانایی فر

اعدام مرزبان ایرانی

8152 orig 300x210 پیام جیش العدل و اعدام یکی از مرزبانان ایرانی

به نام عدل

یکی از پاسداران متعلق به رژیم را در راستای درخواست مردم ظلم دیده و مادران داغداراهل سنت اعدام نمود،و در منشور سازمان درج شده

که سازمان در راستای ظلم زدایی بپاخواسته و در این باره هیچ گونه ظلمی را بر نمی تابد و واکنش نشان خواهد داد.

  

==>> مشاهده ادامه مطلب پیام جیش العدل و اعدام یکی از مرزبانان ایرانی . . .

برچسب ها :